Pediatria niespecjalnie specjalistyczna

Marcin Tkaczyk prof. dr hab. n. med.

Specjalista w zakresie pediatrii, nefrologii, nefrologii dziecięcej oraz immunologii klinicznej. 

W 1995 roku ukończył Wydział Lekarski AM w Łodzi. W 2001 roku uzyskał tytuł dr n. med. na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, pt. Badania nad aktywacją płytek krwi w zespole nerczycowym u dzieci, a w 2007 stopień doktora habilitowanego. Od 2014 roku jest profesorem w dziedzinie medycyny. 

Obecnie pełni funkcję Zastępcy Kierownika Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz adiunkta w IV Katedrze Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest także konsultantem wojewódzkim w dziedzinie nefrologii dziecięcej w Łodzi.

Od 2009 roku pracuje w Zarządzie, a od 2018 roku jest Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Aktywnie działa w International Society of Nephrology i European Society for Paediatric Nephrology. Był stypendystą Uniwersytetów w Heidelbergu, Bolonii i Glasgow.

Uczestniczył w 160 konferencjach krajowych i 49 konferencjach zagranicznych i jest autorem 144 publikacji polskich i zagranicznych. Szczególnym elementem dorobku są serie zaleceń dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz opracowania dla pediatrów poświęcone stanom nagłym w pediatrii. Od wielu lat realizuje projekty i publikuje prace z pogranicza dziedzin medycyny i socjologii m.in. omawiające społeczne problemy zdrowia oraz medycynę społeczną.